Bitcoin, ko mēdz saukt arī par virtuālu valūtu vai kriptovalūtu, nav oficiāla valūta, kuru kā likumīgu maksāšanas līdzekli emitē un garantē valstu centrālās bankas. Oficiālas valūtas emisiju un izmantošanu regulē attiecīgās valsts likumi.

Papildus tam valstu likumi aizsargā patērētāju tiesības attiecībā uz likumīgo maksāšanas līdzekļu izmantošanu. Bitcoin emisiju un izmantošanu neregulē un neuzrauga un bitcoin juridiski nav piesaistīts nevienas valsts oficiālai valūtai.  Tāpēc bitcoin nav likumīga maksāšanas līdzekļa statusa nevienā no Eiropas Savienības jurisdikcijām.

Virtuālā valūta Bitcoin ir līgumisks, nevis likumīgs maksāšanas līdzeklis. To var izmantot kā maiņas līdzekli, iegādājoties citas preces vai pakalpojumus, ja abas puses par to vienojas un ir gatavas uzņemties visus ar Bitcoin izmantošanu saistītos riskus

Pērkot vai mainot bitcoin patērētājs var saskarties ar vairākiem riskiem:

  • risks zaudēt naudu bitcoin maiņas procesā, jo maiņas platformu darbība netiek regulēta;
  • bitcoin vērtība var strauji mainīties vai pat zust, jo tā nav piesaistīta nevienas valsts oficiālai valūtai;
  • patērētājus, kas izmanto bitcoin lai norēķinātos par precēm un pakalpojumiem, neaizsargā ES tiesību aktos paredzētās tiesības atgūt līdzekļus, kas norakstīti neautorizētu darījumu rezultātā;
  • no “digitāla maka” nozagtus bitcoin praktiski nav iespējams atgūt.

Papildus patērētāji var tikt iesaistītiar noziedzīgām darbībām saistītos darījumos, tostarp naudas atmazgāšanā, līdz ar to bitcoin lietotājiem jārēķinās ar iespējamu reputācijas risku.

Ņemot vērā minēto, nerekomendējam nekādus ieguldījumus vai transakcijas ar bitcoin.

(* Precizēts 31.03.2017., ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas (piektās palātas) 2015. gada 22. oktobra spriedumu lietā Nr. C-264/14) 

© 2017 BITCOIN FONDS LATVIJA